OTOBUSBANKASİ.COM OTOBUS KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Konusu:

Ülkemizde otobüsle (otobüs, midibüs, minibüs vb) yurtiçi ve yurt dışı tarifesiz yolcu taşıyan B2 ve D2 belgeli araç sahipleri ile yurt içi ve yurt dışında bir yerden bir yere gitmek isteyen yolcuların, ulaşım ve transfer işlemini gerçekleştirmek üzere otobusbankasi.com web sahifesini kullanarak karşılıklı talep ve teklifte bulunarak araç kiralaması ve kiralanan araçla seyahatin gerçekleştirilmesidir.

Sözleşmenin Tarafları :

Kiraya Veren (Araç Sahibi): Yurtiçi ve yurt dışı tarifesiz yolcu taşıyan B2 ve D2 belgeli (otobüs, midibüs, minibüs vb)araçların gerçek ve tüzel sahiplerini ifade eder. Bundan böyle gerçek ve tüzel araç sahipleri "araç sahibi" olarak anılacaktır. Araç sahipleri; kiralamaya arz ettiği araçlar üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahiptir. Bahsi geçen araçların kiralanmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engeli yoktur.

Kiracı (Yolcu): Yurtiçinden yurtdışına ve yurtiçinden yurtiçine çeşitli amaçla bir yerden bir yere tarifesiz yolcu taşıyan B2 ve D2 belgeli (otobüs, midibüs, minibüs vb) araçlarla seyahat etmek isteyen ve bu amaçla araç sahiplerinden B2 ve D2 belgeli araçları kiralayan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Araç kiralayan gerçek ve tüzel kişiler bundan böyle "yolcu" olarak anılacaktır.

Otobusbankasi.com web sitesi (Portal): MEGATRANS ES TURİZM ELEKTRONİK HİZMETLER SANAYİ ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin sahibi olduğu bir elektronik satış ve kiralama platformudur. İşbu platform bundan böyle "portal" olarak anılacaktır. Portal, sahip olduğu güvenli elektronik ticaret ortamı ile araç sahibi ve yolculara en uygun koşullarda seyahat imkanı sağlar.

Tanımlar :

Portal: Otobusbankasi.com web sitesini,

EFT: Elektronik fon transferini,

Mücbir Sebep: Kiralama/Taşıma Sözleşmesinin tarafı olanlar ve yakınlarının ağır hastalıkları, vefatları, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "MEGATRANS"ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır

İşten Cayma Akçesi: Yolcu ile anlaşmaya varan araç sahibinin kiralama işinin teminatı için gereken blokajı yatırmış olmasına rağmen, herhangi bir mücbir sebep olmaksızın, tek taraflı olarak kiralama işinden vazgeçmesi sonucu, aşağıda sözleşmede belirtilen şekil ve usulde, söz konusu blokajdan geriye kalan tutarın otobusbankasi.com hesaplarına irat kaydedilmesidir.

Kaçan İş bedeli: Araç sahibi ile anlaşmaya varan yolcunun kiralama bedelinin tamamını bloke etmiş olmasına rağmen, mucbir sebepler hariç kiralama işinden vazgeçmesi sonucu, otobusbankasi.com yolcu tarafından bloke edilen kiralama bedelini tamamı üzerinden % 15 lik bir tutarı kaçan iş bedeli bloke hesaplarında alıkoyar. Sonrasında bu tutarı fatura karşılığı araç sahibine öder.

Sözleşmeye Konu Otobüs Kiralama İşlemenin Süreci :

Portal üzerinden gerçekleştirilecek otobüs kiralama üç aşamalı bir süreç içerir.

1. Aşama; yolcunun, otobüs kiralamak üzere talepte bulunmasını, araç sahibinin bu talebe teklif vermesi ile portal üzerinden anlaşmaları sürecini kapsar.

Birinci aşamanın ilk evresinde araç sahibi ve yolcunun "otobusbankasi.com kullanıcı sözleşmesini" sistem üzerinden kabul etmeleri gerekmektedir. Otobüsün kiralanabilmesi ancak ve ancak araç sahibinin "otobusbankasi.com üyelik sözleşmesini" sistem üzerinden kabul etmesiyle mümkündür. Zira araç sahipleri için otobusbankasi.com'a üyelik zorunludur. Otobusbankasi.com'a üye olmayan araç sahipleri sistem üzerinden yolcunun talebini görebilir ancak teklifte bulunamazlar. Araç sahibinin, yolcunun talebine teklifte bulunması portala üyelikle gerçekleşir. Yolcu dilerse otobusbankasi.com üyelik sözleşmesini sistem üzerinden kabul edebilir. Yolcu her halükârda "kullanıcı" sıfatıyla portal üzerinde otobüs kiralama talebi yaratır. Diğer bir söylemle yolcunun portala üye olması gerekmemektedir.

İkinci evresinde ise, yolcu ve araç sahibinin; karşılıklı olarak anlaşmaya vardıkları otobüs kiralama işi ile ilgili olarak, seyahati gerçekleştirmenin "ön koşulu olan parayı", otobusbankasi.com güvenli hesaplarına kredi kartı, havale, EFT vb. şekilde yatırmaları gerekmektedir.

"Ön koşul olan para"; araç sahibi için her bir işlemde 1.000 TL (BinTürkLirası)'nın, yolcu için ise, kiralama bedelinin 1/1'ni, yani tamamı tutarındaki bir paranın geçerli bir banka kredi kartından otobusbankasi.com güvenli hesaplarında bloke edilmesidir. Otobusbankasi.com üzerinden talepte bulunan ve ulaşım ve transfer işlemi konusunda araç sahibi ile anlaşmaya varan yolcu, geçerli bir kredi kartına sahipse, dilediği takdirde, otobusbankasi.com üzerinden işlem bedelini taksitli olarak da ödeyebilecektir. Bloke işlemi uygulanacak banka kredi kartlarının araç sahibi ve yolcuya ait olması asıldır. Ancak, üçüncü bir kişiye ait banka kredi kartı kullanılmak suretiyle otobusbankasi.com güvenli hesaplarında bloke yapılması, üçüncü kişi ile araç sahibi ve yolcuyu bağlar, otobusbankasi.com'un bu tür bir işlemde herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu gibi durumlarda otobusbankasi.com'un sistemde kullanılan banka kredi kartlarının araç sahibi ve yolcuya ait olup olmadığını araştırmak gibi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu da yoktur. Banka kredi kartı için açıklanan işbu bloke işlemi, "havale, EFT vb" ödeme şekillerinde yapılacak bloke işlemleri için de geçerlidir. Söz konusu bloke işlemi seyahat tarihine (3) iş günü kala tamamlanmış olmalıdır (Örneğin, normalde seyahat başlangıç günü; cumartesi ve pazar olan yolculuklarda en geç salı akşamına kadar, cuma olan yolculuklarda en geç pazartesi akşamına kadar bloke işleminin tamamlanması şarttır. Bayram tatillerinde ise, yukarıdaki örneğe göre bloke işleminin en son günü tespit edilir). Araç sahibi ve yolcu, anlaştıkları halde seyahat tarihine (3) iş günü kalaya kadar otobusbankasi.com güvenli hesaplarına bloke işlemini gerçekleştirmemeleri durumunda kiralama işlemi geçersizdir. Otobusbankasi.com'un bloke işleminin gerçekleşmemesinden dolayı herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. Seyahat tarihi ile bloke tarihi arasındaki fark (3) iş gününden az bir süre ise, kiralama işleminin "ön koşulu olan para"nın bloke işlemi taraflarca aynı iş günü içinde gerçekleştirilmelidir. Aynı gün gerçekleştirilmeyen blokeden işleminden dolayı otobusbankasi.com'un herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur ve kiralama işlemi geçersizdir.

Yolcu ve araç sahibinin kiralamanın ön koşulu olan paranın bir şekilde otobusbankasi.com güvenli hesaplarında bloke etmesine rağmen;

- araç sahibinin mücbir sebepler hariç ulaşım ve transfer işlemini gerçekleştirmemesi durumunda, otobusbankasi.com tarafından yolcunun emrine bir başka araç tahsis edilir. Tahsis edilen yeni aracın işbu ulaşım ve transfer işlemi için talep ettiği işlem bedeli, bir önceki aracın talep ettiği işlem bedelinden fazla ise, aradaki fark, bloke edilen 1.000 TL’den ödenir. İki araç arasındaki fark bloke edilen 1.000 TL’den fazla ise, eksik kalan tutar otobusbankasi.com tarafından ödenir. İki araç arasındaki fark bloke edilen 1.000 TL’den az ise, fark bloke 1.000 TL’den ödenir. Bloke 1.000 TL’den geri kalan kısım ise, işten cayma akçesi olarak otobusbankasi.com’a irat kaydedilir.

- yolcunun mucbir sebepler hariç ulaşım ve transfer işlemini gerçekleştirmemesi halinde, otobusbankasi.com yolcu tarafından bloke edilen kiralama bedelini tamamı üzerinden % 15 lik bir tutarı kaçan iş bedeli bloke hesaplarında alıkoyar. Sonrasında bu tutarı fatura karşılığı araç sahibine öder.

İşten cayma ve kaçan işle ilgili olarak düzenlenen faturalar KDV dahil olarak tanzim edilir.

2. Aşama; Araç sahibi ve yolcu anlaşmaya vardıkları gibi, belirlenen plan ve güzergaha uygun olarak seyahat başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar geçen ulaşım ve transfer sürecini ifade eder.

İkinci aşamanın tarafları araç sahibi ile yolcudur. OtobusBankasi.com'un bu süreçte herhangi bir dahli yoktur. İkinci aşamada araç sahibi ve yolcunun birbirleri ve üçüncü kişilerle yaşamış olaylardan dolayı otobusbankasi.com'un herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. Taraflar işbu nedenle otobusbankasi.com'un sorumluluğu ve yükümlülüğüne yönelik hak ve iddiada bulunamazlar.

Ulaşım ve transfer sürecinde aksi belirtilmediği sürece, köprü ve otoyol geçişleriyle, feribot ücretleri, otopark ücretleri, araç sürücüsü ve varsa yardımcısının konaklama ve yeme içmesi ile ilgili tüm masrafları yolcuya aittir. Yolcu kiralama ücretine ilave olarak işbu masrafları karşılamayı kabul ve beyan eder.

Araç sürücüsü ve varsa yardımcısı, ulaşım ve transfer süreci boyunca yolcularına güvenli ve rahat bir yolculuk sağlamakla sorumlu ve yükümlüdür. Güvenli ve rahat bir yolculuk için aracı her daim, bakımlı, temiz olarak yolcunun emrine sunmak zorundadır. Diğer taraftan yolculuk süresince kılık kıyafetine özen göstererek, yolculara olan davranışlarında son derece nazik olmakla mükelleftir.

Yolculuk esnasında aracın kazaya karışması ve araç sürücüsü varsa yardımcısı ile yolcuların hayatını kaybetmesi yada yaralanması durumunda otobusbankasi.com'un herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.

Otobusbankasi.com, yolcu tarafından ödenen ulaşım ve transfer işlem bedelinin tamamı araç sahibine hemen ödemeyecektir. Öncelikli olarak bu aşamada, işlem bedelinin ½ sini otobusbankasi.com un bankadaki hesaplarında bloke edilir. Bloke edilen bu tutar ulaşım ve transfer işlemi tamamlanana kadar bu hesapta tutulur. Geriye kalan ½ sini ise, yine otobusbankasi.com’un araç sahibine sunmuş olduğu “akaryakıt alım kartına” seyahatin başlamasını müteakip ilk birinci saatin bitiminde yüklenir. Araç sahibi “akaryakıt alım kartına” yüklenen miktar kadar anlaşmalı akaryakıt dağıtım firması istasyonlarından “indirimli akaryakıt” alır.

Yolculuk esnasında aracın çeşitli nedenlerle arızalanması veya yola devam edemeyecek olması durumunda araç sürücüsü varsa yardımcısı, yolcuların ulaşım ve transfer işlemini tamamlamak üzere yeni bir araç temin eder ve yolculuğun tamamlanmasını sağlar. Bu gibi durumlarda otobusbankasi.com taraf değildir. Yolculuğun sağ salim tamamlanmasının sorumluluğu otobüs sürücüsü varsa yardımcısı ile yolcularda olup, olayın tarafları da anılan kişileridir. Taraflardan biri (araç sürücüsü yada yolcu) otobusbankasi.com'u arayarak yardım istemesi halinde, otobusbankasi.com yarım kalan ulaşım ve transfer işleminin tamamlanması için en yakın bölgeden uygun bir aracı olay mahalline yönlendirir. Böylelikle yarım kalan ulaşım ve transfer işlemi tamamlanmasına yardımcı olur. Otobusbankasi.com tarafından gönderilen otobüsün ücretini yolda kalan araç sahibi öder. Araç sahibinin ödememesi halinde; yeni aracın ücreti araç sahibinden bloke edilen 1.000 TL'den ödenir. Yeni aracın ücreti 1.000 TL'den fazla ise kalan tutar yolcu tarafından işin bitiminde araç sahibine ödenecek olan 1/2 lik bloke tutardan ödenir. Her ki tutarda yeni aracın bedelini karşılamaya yetmez ise geriye kalan tutar otobusbankasi.com tarafından karşılanır. Otobusbankasi.com tarafından ödenen yolda kalan araç hizmet bedeli, bir sonraki ulaşım ve transfer işleminde yolda kalan araç sahibinden cezası ile birlikte tahsil edilir.

Eğer ki, otobusbankasi.com tarafından bulunan yeni aracın ulaşım ve transfer için talep ettiği ücret, yolcunun güvenli hesaplarda bekletilmekte olan bakiye 1/2 lik bloke parası ile rahatlıkla ödebiliyorsa, yeni otobüsün ücreti bu tutardan karşılanacaktır. Yolcunun bloke parasından yeni otobüsün ücreti ödendikten sonra geriye bir tutar kalırsa, geriye kalan tutar yolda kalan araç sahibinin hesaplarına aktarılır. Yeni otobüsün ücreti, yolcunun 1/2 lik bloke parasının yanısıra araç sahibinin bloke 1.000 TL'nın bir kısmı ile ödenebildiği hallerde ise, yolcunun 1/2 lik blokeli parası otobusbankasi.com’un yeni araç sahibine sunmuş olduğu “akaryakıt alım kartına” seyahatin başlamasını müteakip ilk birinci saatin bitiminde yüklenir. Geriye kalan bakiye alacağı ise, ulaşım ve transfer işleminin tamamlanmasını müteakip yolda kalan aracın güvenli hesaplarda bloke ettiği 1.000 TL'dan yeni araç sahibinin hesabına aktarılır (Yeni aracın, yarım kalan işi tamamlaması sürecide yeni bir taşıma işlemi içerdiğinden yeni araç sahibi de bu işlemin teminatı olarak otobusbankasi.com güvenli hesaplarına 1.000 TL'nı bloke eder). Otobusbankasi.com yolda kalan otobüs ile yerine işe giden yeni otobüsün araç sahiplerine yapmış oldukları kısmi ulaşım ve transfer işleminin bedeli üzerinden % 10'luk portal hizmet bedeli faturası keser. Söz konusu fatura KDV dahil olup, ilgililerin bloke hesaplardaki bakiyelerinden kaynakta kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir.

Yolda kalan yolcunun, yolculuğunu ilave bir ulaşım ve transfer ücreti ödemeksizin tamamlaması asıldır. Yolculuğun geride kalan sürecinde; yeni araç sürücüsü varsa yardımcısı ile yolcuların ilişkileri, sorumlulukları ile hak ve yükümlülükleri yolda kalan araç sürücüsü varsa yardımcısı ile olan ilişkiler bağlamında yukarıda anlatıldığı usulde olacaktır.

3. Aşama: Otobusbankasi.com üzerinden kiralama anlaşması yapan araç sahibi ve yolcuların, planladıkları gibi ulaşım ve transfer işlemini gerçekleştirerek amaçlarına ulaşması ve yolculuğun sona ermesidir.

Yolculuğun sona ermesinin sonucu olarak, yolcunun otobusbankasi.com güvenli hesaplarında bekletilen kiralama bedelinin 1/2 oranındaki blokeli tutar, otobusbankasi.com tarafından araç sahibinin hesabına aktarılır. Otobusbankasi.com ulaşım ve transfer işlem bedeli (otobüs kiralama bedeli) üzerinden % 10'luk portal hizmet bedeli faturası keser. Söz konusu fatura KDV dahil olup, ilgililerin hesaplarındaki bloke tutardan kaynakta kesinti yapmak suretiyle tahsil edilir. Kalanı ise araç sahibinin hesabına aktarılır. Aynı şekilde, araç sahibinin otobüs kiralama işinin teminatı olarak her bir işlem için ayrı ayrı bloke etmiş olduğu 1.000 TL, ulaşım ve transfer işlemi tamamlandığında blokajı çözülerek araç sahibinin hesabına aktarılır.

Herhangi bir nedenle 2. Aşamanın 2. evresinde bahsedildiği şekilde ulaşım ve transfer işleminin kiralanan otobüsle tamamlanamaması durumunda, otobusbankasi.com tarafından yeni bir otobüsün, yarım kalan taşıma işine görevlendirilmesi ve yeni aracın yarım kalan ulaşım ve transfer işlemini tamamlanması sonucunda 2.Aşamanın 2. evresinde belirtildiği üzere gerekli ödemeler otobusbankasi.com tarafından ilgililere yapılır.

Otobusbankasi.com'a yansımayan ve yolda kalan otobüs sahibi ile yolcular arasında bir şekilde çözüme bağlanan durumlarda, otobusbankasi.com ulaşım ve transfer işleminin tamamlandığı bilgisinin kendisine ulaşmasını müteakip, bloke hesaplarda bekleyen tutarları araç sahibinin hesabına aktarır. Yolcuya ait olan bloke hesapta bekleyen 1/2 lik tutardan otobüs kiralama bedeli üzerinden % 10'luk portal hizmeti bedeli faturası keser. Söz konusu fatura KDV dahil olup, kaynakta tahsil edilerek kalan tutar araç sahibinin hesabına aktarılır. Diğer taraftan, araç sahibinin otobüs kiralama işinin teminatı olarak bloke ettiği 1.000 TL'de, otobüs kiralama işlemi sorunsuz bir şekilde sonuçlandığı takdirde araç sahibinin hesabına aktarılır.

HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

Kiraya Veren (Araç Sahibi)'nin Sorumlulukları, Hak ve Yükümlülükleri

 1. Araç sahipleri; kiralamaya arz ettiği B2 ve D2 belgeli araçlar üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip ve bahsi geçen araçların kiralanmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engeli bulunmaması gereklidir.
 2. Araç sahiplerinin araçları ile ilgili periyodik bakım ve onarımlarını düzenli bir şekilde yaptırmış olmaları gerekmektedir.
 3. Araç sahipleri yolculara kiralayacakları otobüslerin temizliğinden, yolculuk esnasında yolcunun rahat, güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmasından sorumludur.
 4. Araç sahiplerinin, otobusbankasi.com üzerinden otobüs kiraya verebilmeleri için otobusbankasi.com web sitesinde yayımlanan ve işbu bu sözleşmenin ana sözleşmesi olan "otobusbankasi.com üyelik sözleşmesini", "otobusbankasi.com kullanıcı sözleşmesini" ve işbu "otobusbankasi.com otobus Kiralama/Taşıma Sözleşmesini" onaylaması zorunludur.
 5. "Otobusbankasi.com Üyelik Sözleşmesini" onaylayan araç sahibinin kiralamaya sunduğu araç / araçlarıyla ilgili istenen belgelerin imajlarını ile resimleri "portalın" ilgili bölümlerine kaydetmeleri gerekmektedir (Söz konusu belgelerin imajı ile resimler, araç kiralamak isteyenler tarafından incelenecek ve otobüsün kiralanmasında en önemli faktörü oluşturacaktır).
 6. Otobüs kiralamak isteyen yolcuların talebine karşılık teklif vermek, yolcunun teklifini beğenmemesi üzerine aynı işle ilgili revize teklifte bulunmak
 7. Portal üzerinden anlaşma yaptığı ulaştırma ve transfer işinin teminatı olarak her bir için 1.000 TL'nı otobusbankasi.com'un güvenli hesabında bloke edeceğini gayri kabili rücu beyan ve taahhüt eder. Bloke edilecek olan tutar 1. Aşama'nın 2. evresinde anlatıldığı şekilde güvenli hesaba aktarılır.
 8. Araç sahibi ve yolcunun karşılıklı olarak anlaştıkları ulaşım ve transfer işleminde seyahatin başlamasından bitimine kadar olan süreçte yaşanan her türlü olaydan ve sorunlardan araç sahibi, araç sürücüsü varsa yardımcısı ve yolcular sorumludurlar.
 9. Yolculuk esnasında aracın çeşitli nedenlerle arızalanması veya yola devam edemeyecek olması durumunda araç sürücüsü varsa yardımcısı, yolcuların ulaşım ve transfer işlemini tamamlamak üzere yeni bir araç temin eder ve yolculuğun tamamlanmasını sağlar.
 10. Araç sürücüsü ve varsa yardımcısı, ulaşım ve transfer süreci boyunca yolcularına güvenli ve rahat bir yolculuk sağlamakla sorumlu ve yükümlüdür. Güvenli ve rahat bir yolculuk için aracı her daim, bakımlı, temiz olarak yolcunun emrine sunmak zorundadır. Diğer taraftan yolculuk süresince kılık kıyafetine özen göstererek, yolculara olan davranışlarında son derece nazik olmakla mükelleftir.
 11. Yolculuk esnasında aracın çeşitli nedenlerle arızalanması veya yola devam edemeyecek olması durumunda araç sürücüsü varsa yardımcısı, yolcuların ulaşım ve transfer işlemini tamamlamak üzere yeni bir araç temin eder ve yolculuğun tamamlanmasını sağlar. Bu gibi durumlarda otobusbankasi.com taraf değildir. Yolculuğun sağ salim tamamlanmasının sorumluluğu otobüs sürücüsü varsa yardımcısı ile yolcularda olup, olayın tarafları da anılan kişileridir. Taraflardan biri (araç sürücüsü yada yolcu) otobusbankasi.com'u arayarak yardım istemesi halinde, otobusbankasi.com yarım kalan ulaşım ve transfer işleminin tamamlanması için en yakın bölgeden uygun bir aracı olay mahalline yönlendirir. Böylelikle yarım kalan ulaşım ve transfer işlemi tamamlanmasına yardımcı olur.
 12. Araç sahibi ve yolcunun karşılıklı olarak anlaştıkları ulaşım ve transfer işleminde seyahatin başlamasından bitimine kadar olan süreçte yaşanan her türlü sorunlardan araç sahibi, araç sürücüsü varsa yardımcısı ve yolcular sorumludurlar. Otobusbankasi.com’un seyahat süresince meydana gelen “aracın arızalanması (cam kırılması, lastik patlaması, teknik arızalar), yolda kalması, kaza yapması, araç sürücüsü varsa yardımcısının rahatsızlanması yada yolcuyla kavga ederek seyahatin güvenliliğine halel gelmesi vb” gibi olumsuzluklardan, yolcu ve araç sahibi araç sürücüsü ve yardımcısı karşılıklı olarak sorumludurlar. Otobusbankasi.com’un yukarıda bahsedilen seyahat esnasında yaşanan olumsuzluklardan dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 13. Seyahat esnasında yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde araç sahibi, araç sürücüsü varsa yardımcısı ile yolcular birlikte hareket ederler.
 14. Araç sahibi, kiralama sonucu hak ettiği ücreti otobusbankasi.com marifetiyle tahsil edeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 15. Araç sahibinin yolcuya karşı taşıma edimini yerine getirememesi yada eksik getirmesi halinde otobusbankasi.com’un devreye girmesi durumunda, otobusbankasi.com araç sahibinin bloke etmiş olduğu 1.000 TL’sini kullanarak yolcunun mağduriyetini giderir. Araç sahibi bloke edilen paranın bu şekilde kullanılması hususunda otobusbankasi.com’u tam yetkili kıldığı ve otobusbankasi.com bu konuda yapacağı ödemeleri hiç itirazsız kabul ettiğini gayri kabili rücu beyan ve taahhüt eder.
 16. Araç sahibi ve yolcunun portal dışında yapmış olduğu kiralama anlaşmalarından dolayı otobusbankasi.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını araç sahibi ve yolcular gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 17. Araç sahibi, Otobusbankasi.com üzerinden gerçekleştirdiği her bir kiralama işleminde, kiralama bedeli üzerinden % 10 luk portal hizmet bedelini fatura karşılığı portal sahibi olan MEGATRANS ES TURİZM ELEKTRONİK HİZMETLER SANAYİ ve DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.'ne ödeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 18. Aracın yolda kalması halinde, bloke paradan 2. Aşamada belirtildiği usulde "yolda kalan araç hizmet bedeli ve cezasını" fatura karşılığı portal sahibi olan MEGATRANS ES TURİZM ELEKTRONİK HİZMETLER SANAYİ ve DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.'ne ödeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 19. Yolcunun mucbir sebepler hariç ulaşım ve transfer işlemini gerçekleştirmemesi halinde, otobusbankasi.com yolcu tarafından bloke edilen kiralama bedelini tamamı üzerinden % 15 lik bir tutarı kaçan iş bedeli bloke hesaplarında alıkoyar ve geri kalan tutarı yolcunun hesaplarına aktarır. Alıkonan % 15 lik tutar için araç sahibi "kaçan iş bedeli" faturası düzenleyerek otobusbankasi.com'dan tahsil eder

Kiracı (Yolcu)'nun Sorumlulukları, Hak ve Yükümlülükleri

 1. Yurtiçinden yurtdışına ve yurtiçinden yurtiçine ulaşım ve transfer amacıyla bir yerden bir yere gitmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler (yolcular), tarifesiz yolcu taşıyan B2 ve D2 belgeli (otobüs, midibüs, minibüs vb) araç sahiplerinden araçlarını kiralarlar.
 2. Yolcular, otobüs kiralamak için otobusbankasi.com sitesini ziyaret ederler.
 3. Yolcuların otobüs kiralama talebi oluşturabilmesi için "otobusbankasi.com kullanıcı sözleşmesini" onaylaması zorunludur. Yolcu, dilerse sonradan "otobusbankasi.com üyelik sözleşmesini" de onaylayabilir. Üyelik sözleşmesini onaylaması ihtiyaridir. Portal üzerinden otobüs kiralama talebi yaratması için "kullanıcı sözleşmesi"ni ve işbu "otobüs Kiralama/Taşıma Sözleşmesini" sistem üzerinden onaylaması zorunludur / yeterlidir.
 4. Ulaşım ve transfer talebine araç sahiplerince portal üzerinden verilen teklifleri inceler, kendisince uygun gördüğü teklifi kabul eder, yada teklifi yenilemesi için araç sahibinden revize teklif talebinde bulunur.
 5. Araç sahibi ile otobüs kiralama konusunda anlaşan yolcu, kiralama bedelinin tamamını otobusbankasi.com'un güvenli hesaplarına bloke eder. Bloke edilecek olan tutar 1. Aşama'nın 2. evresinde anlatıldığı gibi yolculuğun başlangıç tarihine (3) iş günü kala güvenli hesaba aktarılır.
 6. Ulaşım ve transfer sürecinde aksi belirtilmediği sürece, köprü ve otoyol geçişleriyle, feribot ücretleri, otopark ücretleri, araç sürücüsü ve varsa yardımcısının konaklama ve yeme içmesi ile ilgili tüm masrafları yolcuya aittir. Yolcu kiralama ücretine ilave olarak işbu masrafları karşılamayı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Yolcunun, bloke hesaba yatırılmış olan otobüs kirasının 1/2 sini otobusbankasi.com un bankadaki hesaplarında bloke edilir. Bloke edilen bu tutar ulaşım ve transfer işlemi tamamlanana kadar bu hesapta tutulur. Geriye kalan ½ sini ise, yine otobusbankasi.com’un araç sahibine sunmuş olduğu “akaryakıt alım kartına” seyahatin başlamasını müteakip ilk birinci saatin bitiminde yüklenir. Yolcu, bloke edilen paranın bu şekilde kullanılması hususunda otobusbankasi.com’i tam yetkili kıldığını ve otobusbankasi.com'un bu konuda yapacağı ödemeleri hiç itirazsız kabul ettiğini gayri kabili rücu beyan ve taahhüt eder.
 8. Yolcunun mucbir sebepler hariç ulaşım ve transfer işlemini gerçekleştirmemesi halinde, otobusbankasi.com yolcu tarafından bloke edilen kiralama bedelini tamamı üzerinden % 15 lik bir tutarı kaçan iş bedeli olarak bloke hesaplarında alıkoyar ve geri kalan tutarı yolcunun hesaplarına aktarır. Alıkonan % 15 lik tutar için araç sahibi "kaçan iş bedeli" faturası düzenleyerek otobusbankasi.com'dan tahsil eder.
 9. Yolcu, ulaşım ve transfer işleminde seyahatin başlamasından bitimine kadar olan süreçte yaşanan her türlü olaydan ve ortaya çıkan sorunlardan araç sürücüsü varsa yardımcısı ile birlikte sorumludurlar.
 10. Yolculuk esnasında aracın çeşitli nedenlerle arızalanması veya yola devam edemeyecek olması durumunda, yarıda kalan yolculuğun tamamlanması sorumluluğu otobüs sürücüsü varsa yardımcısı ile yolcularda olup, olayın tarafları da anılan kişileridir. Taraflardan yolcu, otobusbankasi.com'u arayarak yardım isteyebilir. Otobusbankasi.com'da yarım kalan ulaşım ve transfer işleminin tamamlanması için en yakın bölgeden uygun bir aracı olay mahalline yönlendirir. Böylelikle yarım kalan ulaşım ve transfer işlemi tamamlanmasına yardımcı olur.
 11. Ulaşım ve transfer işleminde seyahatin başlamasından bitimine kadar olan süreçte yaşanan her türlü sorunlardan araç sahibi, araç sürücüsü varsa yardımcısı ile yolcular sorumludurlar. Otobusbankasi.com’un seyahat süresince meydana gelen “aracın arızalanması (cam kırılması, lastik patlaması, teknik arızalar), yolda kalması, kaza yapması, araç sürücüsü varsa yardımcısının rahatsızlanması yada yolcuyla kavga ederek seyahatin güvenliliğine halel gelmesi vb” gibi olumsuzluklardan dolayı "otobusbankasi.com"un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Yolculuk esnasında yaşanan olaylardan ve sorunlardan dolayı, yolcu ve araç sahibi araç sürücüsü ve yardımcısı karşılıklı olarak sorumludurlar.
 12. Seyahat esnasında yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde yolcular; araç sahibi, araç sürücüsü varsa yardımcısı birlikte hareket ederler.
 13. Yolcu, kiralama ile ilgili ücretin tamamını otobusbankasi.com hesabına bloke etmeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 14. Yolcunun mucbir sebepler hariç ulaşım ve transfer işlemini gerçekleştirmemesi halinde, otobusbankasi.com, yolcu tarafından bloke edilen kiralama bedelini tamamı üzerinden % 15 lik bir tutarı kaçan iş bedeli olarak bloke hesaplarında alıkoyar. Alıkonan % 15 lik tutar karşılığı düzenlenen "kaçan iş bedeli" faturası ile araç sahibine öder.
 15. Araç sahibi ve yolcunun portal dışında yapmış olduğu kiralama anlaşmalarından dolayı otobusbankasi.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 16. Yolcu, Otobusbankasi.com üzerinden gerçekleştirdiği her bir kiralama işleminde, portal sahibi olan MEGATRANS ES TURİZM ELEKTRONİK HİZMETLER SANAYİ ve DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.'ne herhangi bir ücret ödemeyecektir.
 17. Aracın yolda kalması halinde, otobusbankasi.com'dan yardım talep edilmesi ve otobusbankasi.com tarafından olay mahalline yeni araç yönlendirilmesi durumunda, bloke hesaplarda iş bitiminde araç sahibine ödenmek üzere bekletilen kira bedelinin geriye kalan 1/2 lik kısmı otobusbankasi.com’un yeni araç sahibine sunmuş olduğu “akaryakıt alım kartına” seyahatin başlamasını müteakip ilk birinci saatin bitiminde yüklenir.
 18. Yolcu, otobusbankasi.com'un güvenli hesaplarına yatırmış olduğu kiralama ücretinin 1/2 lik iki dilim halinde yukarıda anlatılan usullerde kullanılması hususunda otobusbankasi.com'u tam olarak yetkilendirdiğini ve otobusbankasi.com'un bu konuda yapacağı ödemeleri hiç itirazsız kabul ettiğini, gayri kabili rücu beyan ve taahhüt eder.
 19. Yolcunun, araç sahibi ile portal dışında yapmış olduğu kiralama anlaşmalarından dolayı otobusbankasi.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 20. Yolcu portal üzerinden yapılan otobüs kiralama işlemi ile ilgili olarak bir değerledirmede bulunur. Bu değerlendirmeyi; portal üzerinde araç, araç sahibi, araç sürücüsü varsa yardımcısı hakkında 1 adet yorumda bulunmak suretiyle yapar. Portal yönetimi, her bir kiralama işlemi için 1 adet yorum yapılmasına müsaade etmekte olup, söz konusu yapılan yorum üzerine yolcunun sonradan düzeltme ve ekleme yapılmasına müsaade edilmez.

Otobusbankasi.com'un Sorumlulukları Hak ve Yükümlülükleri

 1. Otobusbankasi.com web sitesi, transfer ve ulaşım talebi olan yolcular ile bu talebi gerçekleştirmeye arzulu araç sahiplerini buluşturan sanal bir ortamdır Diğer bir ifade ile otobusbankasi.com; B2 ve D2 belgeli araç sahipleri ile bu araçları kiralamak suretiyle yurtiçinden yurtiçine yurtiçinden yurt dışına bir yerden bir yere gitmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ile tekliflerinin toplandığı bir platformdur.
 2. Yolcular ve araç sahipleri karşılıklı olarak talep ve tekliflerini, otobusbankasi.com üzerinden birbirlerine ileterek, talep edilen işin en uygun fiyata yapılması üzerine anlaşırlar. Otobusbankasi.com buna imkan sağlar.
 3. Daha sonra, anlaşılan işle ilgili ödemelerin otobusbankasi.com’un üzerinden güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Otobusbankasi.com; yolcu ve araç sahiplerine "otobüs kiralama" konusunda yardımcı olacak güvenli elektronik ticaret alt yapısını sunar.
 4. Otobusbankasi.com’un sorumluluğu tarafların talep ve tekliflerinin karşılıklı olarak karşılıklı olarak birbirlerine iletilmesi ve sanal ortamda karşılıklı olarak anlaşmalarının sağlanmasına yardımcı olacak bir zeminin oluşturularak, anlaşılan işle ilgili olarak yapılacak ödemelerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır
 5. Otobusbankasi.com üzerinden otobüs kiralaması yapan yolcu ve araç sahipleri, söz konusu ulaşım ve transfer işleminin gerçekleşmesini teminen kendilerinden beklenen parasal teminatları otobusbankasi.com güvenli hesaplarında bloke ederler.
 6. Otobusbankasi.com, otobüs kiralama işleminde sadece güvenli hesapları vasıtasıyla yolcu ve araç sahiplerinin ödemelerine aracılık etmekle yükümlüdür. Yolcu ve araç sahibinin güvenli hesaplara bloke ettiği tutarlar üzerinde otobusbankasi.com tasarruf hakkı bulunmamakla birlikte yukarıda belirtilen hususlar kapsamında, yolcu ve araç sahibi, bir takım ödemeleri kendi adlarına yapmak üzere otobusbankasi.com'u yetkilendirmiş olup, bu kapsamda otobusbankasi.com tarafından yapılacak her türlü parasal işlemlerden ötürü otobusbankasi.com'un herhangi bir sorumluluğu ve yükümlüğünün bulunmadığını yolcu ve araç sahibi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Seyahat esnasında yaşanan olaylardan ve oluşan sorunlardan dolayı otobusbanksi.com'un herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. Yolcu ve araç sahibi bu konuda otobusbankasi.com sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmadığını ikrar ederek, bu konudaki sorumluluğun ve yükümlülüğün tarafları oldukları kabul ve beyan ederler.
 8. Otobusbankasi.com’un seyahat başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde yapılan işle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır
 9. Otobusbankasi.com; yolcu ve araç sahibi tarafından yapılan talep ve teklifler ile kiralama işlemi sonrasında yapılacak yorumların içerikleri "otobusbankasi.com üyelik sözleşmesi ve ekleri" kapsamında değerlendirmekten ve yönetmekten sorumludur.

İşbu Sözleşmenin "Otobusbankasi.com Üyelik Sözleşmesi"nin Mütemmim Cüzi Olması

Otobusbankasi.com Otobüs Kiralama/Taşıma Sözleşmesi, "otobusbankasi.com üyelik sözleşmesi"nin mütemmim cüzidir. Yolcu ve araç sahibi; otobusbankasi.com üzerinden bir otobüs kiralama işlemi gerçekleştirdiğinde portal üzerinden "otobusbankasi.com otobüs Kiralama/Taşıma Sözleşmesi"ni onaylamakla "otobusbankasi.com üyelik sözleşmesini" de onaylamış olurlar.

Hukuk ve Yetki:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

"Otobusbankasi.com-MEGATRANS"ın Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "MEGATRANS"ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"MEGATRANS"ı yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder

Yürürlük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Araç Sahib:

Adı Soyadı/Unvanı :
Adresi :


Tel :

Yolcu :

Adı Soyadı/Unvanı :
Adresi :


Tel :

Otobusbankasi.com :

MEGATRANS ES TURİZM ELEKTRONİK HİZMETLER SANAYİ ve DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ

Barbaros Mah. Mor Menekşe Sok. Deluxia Suites No:3 Kat:14 Daire: A/186 Batı Ataşehir-İSTANBUL

Otobusbankasi.com

Barbaros Mah. Mor Menekşe Sok.
DeluxiaSuites, No. 3, A Blok, D: 186
Ataşehir, İstanbul – TURKEY
Tel: (+90) 850 622 49 50 E-posta: destek@otobusbankasi.com
Copyright 2015, All Rights Reserved By OTOBUSBANKASİ.COM