OTOBUSBANKASİ.COM İLAN HİZMETLERİ VERME

“MEGATRANS / otobusbankasi.com” “Portal” üzerinden vermekte olduğu ilan hizmetlerini çeşitli kategoriler altında üyelerinin kullanımına sunmaktadır. “otobusbanksi.com Üyelik Sözleşmesi” içerisinde Portal üzerinden sunulan hizmetler `İlan Programları` adıyla anılmaktadır. Bu dokümanda bu hizmetlerin “otobusbankasi.com” “Portal”ında yapılan kategorizasyonuna uygun olarak tanımlanması, ilgili hizmetlerin sunumu ve yararlanılmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

“Üye”ler işbu dokümanda belirtilen “Hizmet”lere ilişkin olarak ilgili “Hizmet”lerin “Portal” içerisinde detaylı olarak açıklandığı hüküm ve koşullara uygun olarak hareket etmekle mükelleflerdir. “MEGATRANS”ın “Portal” içerisinde tanımlandığı kapsam dışında ilgili “Hizmet”lere ilişkin yerine getirmek mükellefiyeti altında olduğu herhangi bir sorumluluk yoktur. Otobusbankasi.com İlan Hizmetleri işbu dokümanda üç kategori altında tanımlanmaktadır. Bu kategoriler sırasıyla:

  • Listeleme hizmetleri
  • Özel ilan sayfaları hizmetleri
  • Dopingler

Listeleme Hizmetleri

Bu “Hizmet” “Üye”lerin “otobusbankasi.com Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “otobusbankasi.com” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “MEGATRANS” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “otobusbankasi.com” tarafından belirlenen sıra dahilinde “otobusbankasi.com” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “otobusbankasi.com” veri tabanına gelen sorguların “otobusbankasi.com” veri tabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği vb.yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yeralan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar. İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğinin seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “otobusbankasi.com” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir. “MEGATRANS” “Portal”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi “MEGATRANS”a aittir. “MEGATRANS” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanları “MEGATRANS”ın “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “MEGATRANS” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için “MEGATRANS” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “portal” üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir.“Üye” “MEGATRANS / otobusbankasi.com”un belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise “MEGATRANS / otobusbankasi.com” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ilanların “portal” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

Özel ilan sayfaları hizmetleri

“Üye”lerin “otobusbankasi.com Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin MEGATRANS tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak özel ilan sayfalarında toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir. Özel ilan hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

Dopingler

“Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “otobusbankasi.com” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “otobusbankasi.com ÜyelikHesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yeralmasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti otobusbankasi.com tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da bir kaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir, üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin otobusbankasi.com kaynaklı sayfa hatalarından yada otobusbankasi.com veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı otobusbankasi.com tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir. Doping içerik ve ücretleri otobusbankasi.com tarafından belirlenir. Otobusbankasi.com söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın site kurallarına aykırı olduğu durumlarda otobusbankasi.com ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz. Otobusbankasi.com tarafından “Portal”da sunulan doping hizmetleri, dopingli ilanları diğer ilanlardan ayırma türüne göre 3 kategoride tanımlanmaktadır. Bu kategoriler;

  • İlanın listelemedeki sırasına yönelik dopingler, (Listelerde Göz Önündeyim)
  • İlanın listelemedeki biçimine yönelik dopingler, (Vitrindeyim)
  • İlanın listelemedeki özel konumuna yönelik dopingler (Özel Kategorilerdeyim)

İlanın listelemedeki sırasına yönelik dopingler (Listelerde Göz Önündeyim):

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingten yararlanılmadan oluşturulmuş ilanlara göre listelemede daha yukarı sırada görüntülenmesi sağlanmaktadır. Otobusbankasi.com; ilanların listelemede ön sıralarda yer almasını sağlayan bu doping türlerinde otobusbankasi.com “portal”ı üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

İlanın listelemedeki biçimine yönelik dopingler (Vitrindeyim):

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingden yararlanılmadan oluşturulan ilanlara göre sayfa vitrinlerinde gösterimi sağlanmaktadır.Otobusbankasi.com; ilanların vitrin gösterimlerinde yer almasını sağlayan bu doping türlerinde otobusbankasi.com “portal”I üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

İlanın listelemedeki özel konumuna yönelik dopingler (Özel Kategorilerdeyim)

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingden yararlanılmadan oluşturulan ilanlara göre özel kategorilerde görüntülenmesi sağlanmaktadır.otobusbankasi.com; ilanların özel kategorilerde yer almasını sağlayan bu doping türlerinde otobusbankasi.com “portal”I üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingden yararlanılmadan oluşturulan ilanlara göre özel kategorilerde görüntülenmesi sağlanmaktadır.otobusbankasi.com; ilanların özel kategorilerde yer almasını sağlayan bu doping türlerinde otobusbankasi.com “portal”I üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Hediye Dopinglerin Ücretlendirilmesi Şartı

Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının MEGATRANS / otobusbankasi.com tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

Otobusbankasi.com

Barbaros Mah. Mor Menekşe Sok.
DeluxiaSuites, No. 3, A Blok, D: 186
Ataşehir, İstanbul – TURKEY
Tel: (+90) 850 622 49 50 E-posta: destek@otobusbankasi.com
Copyright 2015, All Rights Reserved By OTOBUSBANKASİ.COM