Otobusbankasi.com GUVENLI ELEKTRONIK TICARET

Aşağıdaki açıklamalarda yer alan;

Öncelikle

 • “Satıcı” otobusbankasi.com web sitesine sahip olduğu araçları kaydederek işbu portal üzerinden araçlarına müşteri temin edeni (kiraya vereni, satacıyı)
 • “Alıcı” otobusbankasi.com web sitesini kullanmak, işbu portal üzerinden teklif almak suretiyle araç ihtiyacını karşılayanı (kiracıyı, alıcıyı)
Ifade eder.

Öte yandan web sitesinde yer alan kiralamaya konu mal ve hizmetler için de yukarıda belirtilen açıklamada yer alan “Satıcı”, “Kiraya Vereni”, “Alıcı” ise “Kiracıyı” ifade eder.

Aşağıdaki anlatım, “Satıcı” ve “Alıcı” üzerine kugulanmış olup, otobusbankasi.com üzerinden herhangi bir mal ve hizmetin kiralanması halinde, işbu metinde yer alan “Satıcı” yerine “Kiraya Veren”, “Alıcı” yerine “Kiracı” anlaşılmalıdır.

 1. "Satıcı" "otobusbankasi.com Üyelik Hesabı" üzerinden ürünüyle ilgili satış şartlarını belirleyerek ve "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"den yararlanmak istediğini belirterek sistem üzerinden ilan verir.
 2. "Satıcı" ancak "otobusbankasi.com Üyelik Hesabı" üzerinden ilanlarının "Güvenli Elektronik Ticaret" kategorisinde görüntülenmesini seçtiği koşulda "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetinden yararlanır. "Güvenli Elektronik Ticaret hizmeti"nden yararlanmak suretiyle oluşturulan ilanlarda satıcının kişisel ve iletişim bilgileri yer almayacaktır.
 3. "Alıcı"lar yalnızca otobusbankasi.com portalının "Güvenli Elektronik Ticaret" kategorisi altında görüntülenen ilanlar üzerinden yapacakları alışverişlerde işbu dokümanda ve "otobusbankasi.com Üyelik Sözleşmesi"nde "Alıcı" sıfatıyla tanımlanan hak ve yetkilere sahip olurlar. "Güvenli Elektronik Ticaret" kategorisi altında görüntülenmeyen ilanlara ilişkin yapılacak alış verişler tamamen alışverişin tarafları arasında yürütülen ve "otobusbankasi.com"ın hiçbir şekilde müdahil olmadığı alışverişlerdir. Bu nedenle işbu dokümanda, Portal’ın ilgili bölümlerinde ve otobusbankasi.com Üyelik Sözleşmesinde tanımlanan "Alıcı" sıfatıyla "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanarak alışveriş yapabilmeniz için alışveriş yapacağınız ilanın "Güvenli Elektronik Ticaret" ilanı şeklinde görüntülendiğinden, ödemeyi kredi kartıyla veya banka havalesi yoluyla "otobusbankasi.com"a ait "Güvenli Hesaba" gönderdiğinizden emin olun. MEGATRANS / Otobusbankası.com "Güvenli Hesabına" kredi kartıyla veya banka havalesi yoluyla ödeme gönderilebilmektedir. Kredi kartıyla yapılan ödeme alt yapısında 3D-Secure Sistemi kullanılmaktadır. 3D Secure Sistemi üzerinden ödeme yapılacak kredi kartı "Alıcı"ya ait olmak zorundadır. "Alıcı"ya ait olmayan kredi kartıyla yapılan ödemelerde tüm sorumluluk "Alıcı"ya aittir.
 4. "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmeti kapsamında ürün ve hizmetin satış fiyatı "Satıcı"nın talebine göre iki yöntemle tespit edilir. Birinci yöntem ürünün kesin satış fiyatının satıcı tarafından belirlenmesidir. Bu yöntemde görüntülenen ilanlarda ürünün kesin satış fiyatı belirtilmekte, bu fiyatı ve "Satıcı"nın ilanında belirttiği diğer koşulları kabul eden "Alıcı" doğrudan sistem üzerinden onayını vererek ödeme yapmaya yöneltilmektedir. İkinci yöntem ise "Satıcı"nın, ürün ve hizmetin satış fiyatının "Alıcı" tarafından kendisine yöneltilecek teklif neticesinde belirlenmesini istemesidir. Bu yöntemde "Alıcı" dilerse "Satıcı"nın ürünü satmayı kabul ettiği fiyat üzerinden ürün ve hizmeti satın alabilir dilerse de "Satıcı" tarafından belirlenen teklifin revize edilmesini isteyebilir. Satıcı tarafından revize edilen yenilenen teklifi uygun bulan “Alıcı” teklifi kabul eder ürün ve hizmeti satın alır yada uygun bulmaz ise teklifi reddeder ürün ve hizmeti satın almaz. Doğal olarak işbu işlem ile ilgili teklif hükümsüz kalır, sistemde gerçekleşmeyen işlem olarak değerlendirilir.
 5. "Satıcı" ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde "Alıcı" tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse "Alıcı" "Teklif Ver" butonunu kullanarak "Satıcı"ya ürünü satın almak istediği fiyatı ve teklifiyle bağlı olacağı süreyi (bu süre hiçbir koşulda 7 (yedi) işgününü geçemez) belirterek teklifini yapar. "Alıcı" teklifin ne kadar süre ile geçerli olacağını belirtmemişse; teklif 7 işgünü süre ile geçerli sayılacaktır. ‘Alıcı" tarafından teklifin gecerlilik süresi belirlenmişse bu süre zarfında; belirlenmemişse 7 işgünü içinde "MEGATRANS / otobusbankasi.com" tarafından "Satıcı"ya teklifin değerlendirilmesi için kalan süre elektronik posta yoluyla hatırlatılabilir. "Satıcı" "Alıcı " tarafından belirlenen teklifin geçerlilik süresi içinde ya da Alıcı süre belirtmemişse 7 işgünü içinde teklifi "otobusbankasi.com" Üyelik Hesabı üzerinden kabul veya red eder. Bu süre içinde "Satıcı" teklifi kabul ya da red etmezse; teklif reddedilmiş sayılır. "Satıcı" teklifi kabul etmişse; kabul beyanı sistem üzerinden "Alıcı"nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak "Alıcı"nın "otobusbankasi.com Üyelik Hesab"ında görüntülenir. "Satıcı"nın teklifi kabul etmesiyle birlikte ilgili malın ve hizmetin "Satıcı"nın ilanda açıkladığı koşullar ve "Satıcı"nın "Alıcı"nın önerdiği fiyat üzerinden satımına ilişkin taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme kurulmuş olur. Bu an itibariyle taraflar arasında kurulan sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla "Satıcı" ilanında belirttiği özelliklere sahip ürünü ve hizmeti işbu dokümanda belirtilen yükümlülükler çerçevesinde "Alıcı"ya ulaştırmak ve sunmak, "Alıcı" da işbu dokümanda açıklanan koşullar çerçevesinde ürünü ve hizmeti teslim almak ve ilgili ürünün ve hizmetin bedelini ödemekle mükellef olacaktır.
 6. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün veya hizmetin satış fiyatını kesin olarak belirlemişse; "Alıcı" "Satıcı"nın ilanında belirlediği satış şartları üzerinden ürün veya hizmeti satın alma talebini “otobusbankasi.com" internet portalı üzerinden yaptığı andan itibaren taraflar arasında sözleşme ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Bu an itibariyle taraflar arasında kurulan sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla "Satıcı" ilanında belirttiği özelliklere sahip ürünü ve hizmeti, işbu dokümanda belirtilen yükümlülükler çerçevesinde "Alıcı"ya ulaştırmak ve sunmak, "Alıcı" da işbu dokümanda açıklanan koşullar çerçevesinde ürünü ve hizmeti teslim almak ve ilgili ürünün ve hizmetin bedelini ödemekle mükellef olacaktır.
 7. GeT (Güvenli e-Ticaret) ile alınmak istenen ürünler, satın alma aşamasında sepete atıldığında rezerve edilmemektedir. Sadece satın alma işlemi gerçekleştiğinde ürün stok kontrolü yapılmaktadır. Stokta ürün varsa satın alma işlemi gerçekleştirilmektedir. Stokta olmayan bir ürün sepetten alınmaya çalışıldığında, "Stokta Bulunamadı" hatası verilmekte ve satın alma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle, sepete eklenen ürünlerin stoğu bitebilir ve satın alınamayabilir. otobusbankasi.com, sepete atılan ürünlerin stoklarının rezerve edilmesi için herhangi aksiyon almamakta ve garanti vermemektedir.
 8. Teklifi kabul edilen "Satıcı"nın ilgili ilanı teklifin kabul tarihinde; kesin satış bedeli üzerinden yapılan satınalmalara ilişkin ilanda ödemenin yapıldığı ve otobusbankasi.com tarafından onaylandığı andan itibaren "Portal"dan kaldırılır.
 9. Teklif verilerek yapılan satın almalarda ödemenin işbu dokümanda belirtilen süre içinde yapılmaması veya kesin satış bedeli üzerinden yapılan ödemelerde ödemenin otobusbankasi.com tarafından onaylanmaması durumunda; "Alıcı" ve "Satıcı" arasında akdedilen sözleşme tarafların birbirlerine herhangi bir ihbarda bulunmasına gerek kalmadan kendiliğinden fesh olunacaktır. Bu durumda ilgili ilan, eğer ilanla ilgili doping alınmış ise, otobusbankasi.com Portalından tekrar görüntülenmeye devam edecektir.
 10. Taraflar arasında işbu dokümanda açıklanan biçimde "Teklif Verme" usulü ile sözleşmenin kurulması durumunda; Alıcı sözleşmenin kurulmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde ürün veya hizmet bedelini "otobusbankasi.com Güvenli Hesabı"na transfer eder. "otobusbankasi.com" ödemeyi onaylar; "Satıcı"ya ödeme onay elektronik postası gönderir ve Alıcı’nın belirttiği adrese ürünü göndermesini, belirttiği adreste hizmeti sunmasını belirtir.
 11. "Satıcı" sözleşmenin kurulmasından sonra ilanda belirttiği süre içinde ürünü ve hizmeti Alıcı’ya ulaştırmak ve sunmak zorundadır. "Satıcı" satış teklifinde yer alan ürün ve hizmetin teslimine ilişkin bilgilerini "otobusbankasi.com Üyelik Hesabı" üzerinden sistem içerisine yükler.
 12. "Alıcı" satış alınmış olduğu ürün ve hizmetin teslim edilme bilgilerini "otobusbankasi.com Üyelik Hesabı" üzerinden takip ederek kendisine teslim edileceği zamanı öğrenir. Ürünün ve hizmetin "Alıcı"ya, "Satıcı"nın ilanda belirttiği süre ve şekilde ulaşması gerekmektedir. "Alıcı"ya, "Satıcı"nın ilanda belirttiği sure ve şekilde "Alıcı"ya ulaşmayan ürün ve hizmet ile ilgili "Alıcı"nın "Satıcı" ile görüşerek sorunu çözmesi önerilir. "Alıcı bu süreçten bir sonuç alamaması durumunda "otobusbankasi.com Üyelik Hesabı" üzerinden "Satıcı"nın ilanda belirttiği sürenin bitiminden başlayarak 2 (iki) iş günü içerisinde otobusbankasi.com’a ürün ve hizmet ücretinin kendi hesabına iade edilmesi talebinde bulunur. Herhangi bir sebepten dolayı "Satıcı"nın ilanda belirttiği sürenin sonunda ürün ve hizmetin "Alıcı"nın eline geçmemesi durumunda ürünün ve hizmetin tesliminin gecikerek gerçekleşeceği bilgisini alan "Alıcı" "Sahibinden Üyelik Hesabı" üzerinden ‘Güvenli Hesap"ta tutulan ürün bedelinin kendisine iade edilmeyip ürün ve hizmetin eline ulaşacağı tarihe kadar bekletilmesini talep edebilir. Bu durumda Güvenli Hesap"ta tutulan ürün ve hizmet bedeli, ürün ve hizmetin "Alıcı" tarafından teslim alınıp işbu belgede açıklanan kontroller gerçekleştirilip "Alıcı" tarafından ürün ve hizmetin kabul edildiğine dair bilgi geçilene kadar bekletilir.
 13. "Alıcı" ürün ve hizmetin "Satıcı"nın ilanda belirttiği süre içerisinde veya yukarıdaki maddede belirtilen duruma uygun olarak gecikerek kendisine teslim edilmesi halinde ürün ve hizmeti alır ve o anda fark edilebilecek hasar ya da eksiklikleri varsa tutanak tutturarak kaydettirir. "Alıcı" durumu "otobusbankasi.com Üyelik Hesabı" üzerinden de "Satıcı"ya ve "otobusbankasi.com"a bildirir. Böyle bir durumda "Alıcı" ürünü ve hizmeti kabul etmez, satışa konu olan ürünü "Satıcı"ya kargo ile geri gönderir. "Alıcı" kargo görevlisine tutturduğu tutanağın bir örneğini de geri gönderdiği ürüne ekler.
 14. Teslim sırasında ‘Alıcı" bir eksiklik ya da hasar fark etmezse ürün ve hizmetin mutabık kalınan niteliklere ve şartlara uygunluğunu ürün ve hizmetin teslim aldığı tarihten itibaren 2 (iki) işgünü içinde inceleyip ürünü kabul edip etmediğini ‘otobusbankasi.com’a "otobusbankasi.com Üyelik Hesabı" üzerinden bildirir. "Alıcı" ürünü ve hizmeti kabul ediyorsa "Güvenli Hesap"taki ürün ve hizmet bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "otobusbankasi.com Üyelik Hesabı" üzerinden "otobusbankasi.com"a bildirimde bulunur. "Alıcı"nın bu süre içinde herhangi bir bildirimde bulunmaması durumunda bu sürenin sonundan başlamak üzere 3 (üç) işgünü içerisinde "Güvenli Hesap"taki ürün bedeli "Satıcı"ya transfer edilir. "Alıcı"nın ilgili sürede bildirimde bulunmaması ilgili ürün ve hizmeti eksiksiz olarak teslim aldığı ve ürün hizmet bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi için onay verdiği anlamına gelmektedir.
 15. "Alıcı"nın ürün ve hizmet bedelinin "Satıcı"ya transferi için bildirimde bulunmasından itibaren 3 (üç) is günü içinde "otobusbankasi.com" tarafından "Güvenli Hesap"daki ürün ve hizmet bedeli "Satıcı"nın hesabına transfer edilir.
 16. "Alıcı" kendisine gönderilen ve sunulan ürünü ve hizmeti kabul etmemesi halinde derhal ürünü "Satıcı"ya iade eder, hizmeti ise Kabul etmez…Ürün ve hizmet bedelinin kendi hesabına iadesi için derhal "otobusbankasi.com Uyelik Hesabi" uzerinden "otobusbankasi.com"a bildirimde bulunur.
 17. Ürünü ve hizmeti iade alan "Satıcı"nin iade aldığını "otobusbankasi.com Üyelik Hesabı" üzerinden "otobusbankasi.com"a bildirmesinden sonra; "otobusbankasi.com" tarafından gerekli kontroller yapılıp ürün bedeli 3 (üç) iş günü içerisinde "Alıcı"ya iade edilir.
 18. "Alıcı" ve "Satıcı" arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında "otobusbankasi.com", taraflar bir mutabakata varana kadar ürün bedelini "Güvenli Hesap"ta bloke etme hakkına sahiptir. Ancak bu durum kesinlikle "otobusbankasi.com"un taraflar arasında bir uzlaşma sağlayacağı, böyle bir yetkisi ve sorumluluğu olduğu, taraflar ile arasında vekâlet, temsilcilik veya benzeri bir hukuki ilişki içinde olduğu şeklinde yorumlanamaz.
 19. "otobusbankasi.com", güvenli elektronik ticaret hizmetine ilişkin portal dahilinde çeşitli açıklamalarda bulnabilir. "Alıcı" ve "Satıcı" bu açıklamalara uygun olarak işlemlerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedirler.

Otobusbankasi.com

Barbaros Mah. Mor Menekşe Sok.
DeluxiaSuites, No. 3, A Blok, D: 186
Ataşehir, İstanbul – TURKEY
Tel: (+90) 850 622 49 50 E-posta: destek@otobusbankasi.com
Copyright 2015, All Rights Reserved By OTOBUSBANKASİ.COM